AtmOOs és un projecte de ciència ciutadana vehiculada a través dels instituts que combina l’ús de les noves tecnologies amb l’àmbit de la sensibilització ambiental i les plataformes de difusió del coneixement.

L’objectiu és no només aprofundir en la sensibilització i conscienciació, sinó guiar a l’usuari en la descoberta de les causes, conseqüències i possibles solucions de la contaminació atmosfèrica.

AtmOOs és un sistema format per una aplicació mòbil i una aplicació web. Amb totes dues aplicacions els alumnes i el seu entorn poden treballar la contaminació atmosfèrica a patir de les emissions generades en els seus desplaçaments. La informació generada nodreix la base de dades motor de l’aplicació web, creada amb una doble finalitat: difondre el coneixement científic relacionat amb la mobilitat i la contaminació atmosfèrica i establir un entorn d’anàlisi i explotació dels resultats que consolidi l’experiència participativa.

Bé, l’alumnat és el protagonista, però AtmOOs està pensat per obrir-se a la participació també del seu entorn. L’App i la web són canals de comunicació bidireccionals amb el quals també les famílies dels alumnes poden fer les seves contribucions a la base de dades i ajudar a generar coneixement de gran valor per a la gestió de la mobilitat.

Aquesta participació només pot fer-se utilitzant les credencials que s’hagin facilitat per accedir al projecte. Important!: les dades que es generen mitjançant la participació dels usuaris són sempre anònimes i només poden consultar-se fins a nivell de classe com a agrupació més gran.

Més sobre AtmOOs


Descarrega't l'app per al teu Smartphone android o participa des de la web!


Utilització


Estadístiques


Dades generals:

  • Número de trajectes enviats855
  • Kilòmetres realitzats2117

Emissions en grams:

  • Monòxid de carboni (CO)1778
  • Compostos orgànics volàtils (COV)241
  • Òxids de nitrogen (NOx)826
  • Particules fines en suspensió (PM)61