Recursos

AtmOOs és un sistema que permet conèixer els hàbits de mobilitat de l'alumnat dels centres educatius, la contaminació atmosfèrica associada. i treballar-ho a l'aula. En aquest web trobareu diferents recursos i informacions que us poden ajudar a aprofundir en aquesta temàtica.

Contaminants

Els principals contaminants a tenir en compte quan es parla de la qualitat de l’aire a les ciutats poden classificar-se en les categories de partícules en suspensió (PM), compostos orgànics volàtils (COV), òxids de nitrogen (NOx) i d'altres compostos d'origen i afecció diversa.

A la fitxa de cadascun d’ells podreu conèixer les seves característiques fonamentals, font d’emissió i el principals efectes que causen en la salut de les persones que hi estan exposades, així com altres dades d’interès.
Recursos d'interès